De praktijk is geopend met in acht neming van de RIVM maatregelen rond het coronavirus.
Ook therapie online is mogelijk.
 
 

“Het leven is een groeiproces, een voortdurende ontwikkeling.
Niets in die ontwikkeling is goed of fout”

Copyright © 2020 Eeuwige Lente