“Het leven is een groeiproces, een voortdurende ontwikkeling.
Niets in die ontwikkeling is goed of fout”

Copyright © 2020 Eeuwige Lente